آدمکــــ از چـه پـریشـآن حـالـی .. ؟!

آدمکـــ خستـه شـدی ..

از چـه پـریشـان حـالـی ؟!

پـاسـی از شبـــ کـه گـذشتـه اسـت ..

تـو چـرا بیـداری ؟!

آن دو چشـم ِ پُـر ِ غـم را بـه کجـا دوختـه ای ؟!

دلتــــ از غصـه سیـاه اسـت ..

چـرا سوختـه ای ؟!

تـو کـه تصـویـر گـر ِ قصـه ی فـردا بـودی ...

تـو کـه آبـی تـر از آبـیِ دریــآ بـودی ...

آدمکـــ رنگـِــ خـودت را بـه کجـا بـاختـه ای ؟!

کـاخ ِ امـید خـودت را تـو کجـا سـاختـه ای ؟!

آخـریـن بـار کـه بـر مزرعـه مـن بـاریـدم ..

روی ِ دستـان ِ تـو مـن شـاپـرکـی را دیـدم ..

تـو چـرا خُشـک شـدی ؟!

او چـرا تنهـا رفتــــ ؟!

مـن کـه یکـــ سـال نبـودم ..

چـه کسـی از مـا رفتــــ ؟!

ایـن سکـوتـت کـه مـرا کُشـت

.. صـدایـی تـر کـن !

ایـن منـم آبـی ِ بـآران ..

تـو مـرا بـآور کـن !

بـآور از خـویـش نـدارم کـه چنیـن مـی بـآرم ..

بگـذر از ایـن تـن ِ فـرسـوده کـز آن بیـزارم ..

نـه دگـر بـآرش تـو قلـب ِ مـرا سـودی هسـت !

نـه بـرای ِ تبــِــ مـن فـرصـتِ بهبـودی هسـت !

آنکـه پـروانـه شـدن را زمـن آمـوختـه بـود ؛

دلـش انگـار بـه حـال ِ دل ِ مـن سـوختـه بـود ..

شـاپـرکـــ رفتـــ ..

دلـی مُـرد ..

عـزآ بـرپـا شـد !

رفتـــ و انگـار دلـم مثـل ِ خـدا تنهـآ شـد ..

آری ... ایـن بـود تمـام ِ مـنُ ایـن بیـداری !

جـآن ِ بـاران چـه شـده ؟ از چـه پـریشـان حـالـی ؟

بـرو کـه آدمکـی منتظـر بـآران اسـت ..

او کـه بـا شـاپـرکــِــ قصـه ی مـا خنـدان اسـت !

مـنُ ایـن مـزرعـه هـم بـاز خـدایـی داریـم ...

 

سه شنبه 17 تیر1393 ساعت 14:20✖فــــرشتـــــــه ✖ |

...

من هنوز گاهی
یواشکی خواب تو را میبینم ...
یواشکی نگاهت میکنم ...
صدایت میکنم ..
بین خودمان باشد اما من هنوز تو را
یواشکی دوست دارم...

 

 

شنبه 7 تیر1393 ساعت 21:58✖فــــرشتـــــــه ✖ |

ندا...

ندا جان آنها كه زمانى نام تو را در شيپورهاى زرد رسانه ها جار مى زدند ديگر يادآورى نام تو را به صلاح رنگ امروز خويش و اعتدال آلوده به اعدام هاى مخفيانه نمى دانند. ندا جان از آفتاب پرست هاى سياسى انتظار زيادى نمى رود .رنگ به رنگ شدن طبيعت شان است. تو آسوده بخواب ما هم همه خوابيم...

 

شنبه 31 خرداد1393 ساعت 19:29✖فــــرشتـــــــه ✖ |

لیگ جهانی والیبال

 

آغاز شمارش معکوس برای اولین بازی ایران در لیگ جهانی والیبال 2014
سه روز دیگر ، ایتالیا - ایران

 

 

 

ضدحالم ینی اینکه والیبال ایران برزیل بیفته وسط امتحانا :|


برچسب‌: والیبال, لیگ جهانی والیبال, محمد موسوی, سعیدمعروف, امیر غفور
سه شنبه 6 خرداد1393 ساعت 19:8✖فــــرشتـــــــه ✖ |

عزیزم ببخشید فرزند لطفا

فامیل:بزنم لهت کنم..

عزیزم:با چوب یا کمربند؟.
فامیل:چوب.


عزیزم:تو سرم میزنی یا بدنم؟
فامیل:تو سرت.


عزیزم:تو سرم زدی میمیرم یا زنده میمونم؟
فامیل:زنده میمونی.


عزیزم:بیمارستان میلاد بریم یا اختر؟
فامیل:اختر.


عزیزم:علتشو شکستگی اعلام کنیم یا ضربه مغزی؟
فامیل:ضربه مغزی.


عزیزم:میرم تو کما یا اهدای عضو میکنید؟
فامیل:اهدایه عضو میکنیم.


عزیزم:اول قلبم یا کلیم؟
فامیل:کلیت.
عزیزم:تو یخ میذارید یا در جا اهدا میکنید؟
فامیل:تو یخ میذاریم.


عزیزم:یخاش قالبی باشه یا از این تیکه یخا؟
فامیل:ترجیح میدم الان بکشمت.


عزیزم:ی راست بهشت زهرا میریم یا سرد خونه؟
فامیل:گم شوتا لهت نکردم.


عزیزم:با چوب یا کمربند؟
 

ینـــــی من روانیه این شخصیــتم 

"احسان کرمی" صدا پیشه ی این کارکتر

 

 

 

 


برچسب‌: عزیزم ببخشید, دیالوگ ماندگار عزیزم ببخشید, احسان کرمی, دیالوگ های ماندگار, عزیزم ببخشید وفامیل دور
یکشنبه 4 خرداد1393 ساعت 13:40✖فــــرشتـــــــه ✖ |

FroZen

آنا: Olaf! داری آب میشی!
 
Olaf: آب شدن برای بعضی آدم ها, ارزشش رو داره!
 
 
 
دیوونه این انیمیشنم ♥  :D

برچسب‌: frozen, یخ زده, دیالوگ انیمیشن یخ زده, دیالوگ های ماندگار
پنجشنبه 1 خرداد1393 ساعت 12:50✖فــــرشتـــــــه ✖ |

سال نو مبآرک

عیـــدتون مبـــآرک

همیشه شآد بآشین

 

عآشق شخصیتشم شدییییید :)))

 


برچسب‌: فامیل دور, کلاه قرمزی, دیالوگ فامیل دور, دیالوگ های ماندگار کلاه قرمزی
چهارشنبه 28 اسفند1392 ساعت 19:53✖فــــرشتـــــــه ✖ |