!

پاییــــز

بیچاره پاییز دستش نمک ندارد
این همه باران به آدم ها میبخشد
اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند
خودمانیم
تقصیر خودش است ....
بلد نیست مثل بهار خودگیر باشد
تا شب عیدی زیرلفظی بگیردو با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد
سیاست تابستان را هم ندارد
که در ظاهر با آدمها گرم و صمیمی باشد
ولی از پشت خنجری سوزناک بزند.
بیچاره
بخت و اقبال زمستان هم نصیبش نشده که با تمام سردی و بی تفاوتیش این همه خواهان داشته باشد .
او پاییز است روراست و بخشنده...
ساده دل فکر میکنداگر تمام داشته هایش را زیر پای آدمها بریزد
روزی
جایی
لحظه ای از خوبیهایش یاد میکنند.
خبر ندارد آدم ها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمیگذارند.
عادت ادمها همین است .
یکی به این پاییز بگوید
آدمها یادشان میرود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای
دست در دست معشوقه ای دیگر پا بر روی برگهایت میگذارند و میگذرند
تنها یادگاری که برایت میماند..
صدای خش خش برگهای توبعد از رفتن آنهاست
تو میمانی با تنی عریان
تنها به رفتنشان نگاه میکنی..
خستگی عاشقی در تنت میماند.

 

 

یکشنبه ۲۹ شهریور۱۳۹۴ ساعت 19:41✖فــــرشتـــــــه ✖ |

حس خوبیه - شــــادمهر ❤

دوشنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۴ ساعت 13:7✖فــــرشتـــــــه ✖ |

عصر یخبندان

- شما چرا انقد سرخوشین ؟!!

- رازمونو بهش بگیم داداش!!

بیا جلو بیا

.

.

 چون ما خیلی خیلی گاگولیم

شنبه ۱۷ مرداد۱۳۹۴ ساعت 19:12✖فــــرشتـــــــه ✖ |

کرم داری...!!!

پنجشنبه ۳ بهمن۱۳۹۲ ساعت 17:24✖فــــرشتـــــــه ✖ |

لحظه هایی که دوستش ندارم...

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ
ﺷﻨﯿﺪﻡ ...
ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺎﺷﻪ، ﻣﻨﻢ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ ؟
ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ، ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻡ ....
ﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺎ ﺷﺪﻡ ...
ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪﻡ " ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﻪ "
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ ؟؟
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ؟؟
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻪ
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﭼﺸﺎﻡ
ﺑﺎﺭﻭﻧﯿﻪ
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ ...
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ !!!
ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻠﺨﻢ ﺭﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯﻡ ﺑﮕﯿﺮ ...
ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻮدکیم رو
ﺑﻬﻢ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ...


پنجشنبه ۱۲ دی۱۳۹۲ ساعت 9:51✖فــــرشتـــــــه ✖ |

سهراب سپهری

روی آن شیشه ی تب دار تو را ها کردم
اسم زیبای تو را با نفسم جا کردم
شیشه بدجور دلش ابری و بارانی شد
شیشه را یک شبه تبدیل به دریا کردم
با سر انگشت کشیدم به دلش عکس زیبای تو را
عکس زیبای تو را سیر تماشا کردم .


سه شنبه ۲۸ آبان۱۳۹۲ ساعت 21:28✖فــــرشتـــــــه ✖ |

درسی که از کارتون فوتبالیست ها میشود گرفت !!

فرق واکاشیزوما، کاکرو ، ایشی زاکی و بقیه با ما چه بود؟

ارادهی قوی ، میل به پیروزی و ... ؟

خیر! سالها ریاضت و تمرین و ممارست به آنها قدرتی ویژه بخشیده بود: گوشهای از این توانایی خارق العاده را با هم مرور میکنیم.


کاکرو در حالی که مثل لودر به سمت جلو میدوه با خودش میگه: من باید گل بزنم! واکی، تو نمیتونی جلوی شوت ببر آسای من رو بگیری.

واکی بایشی از توی دروازه جواب میده: کاکرو! هیچ کسی از پشت محوطه تا حالا به من گل نزده.

سوباسا از اونور زمین در حالی که از درد به خودش میپیچه زمزمه میکنه: باورم نمیشه! الان گل میخوریم. ایشی، یه کاری بکن!

ایشیزاکی که هفتاد متر اونطرفتر وایساده و دستش تو دماغشه جواب میده: مگه من مُردم کاپیتان سوبا! کاکرو باید از روی جسد من رد بشه تا بتونه گل بزنه.

کاکرو درحالی که پاشو تا ته بالا آورده تا شوت بزنه میگه: نا امیدت نمیکنم مربی!

مربی ریشوش که داره تو خونه سیب زمینی پوست میکنه جواب میده: میدونم کاکرو، آفرین! شوت ببری نیمه عقابی تندر نما رو بزن!

گزارشگر بازی فریاد میزنه: باورم نمیشه آیا کاکرو میتونه درخواست مربی شو اجرا کنه؟

عموی سوباسا یا به تعبیر دیگه دوس پسر مامان سوباسا  که داره تو برزیل آفتاب میگیره میگه: عمرن اگه بتونه! فقط سوباسا. کاکرو سوراخه.

کاکرو پاشو تا نیمه راه پایین میاره ...

ادامه داستان در قسمت بعدی ...

چهارشنبه ۸ آبان۱۳۹۲ ساعت 19:54✖فــــرشتـــــــه ✖ |