!

حضوری اتفاقی

 

من و تو و زمین،حضوری اتفاقی

خطوط خالی از،خمیم و بی تلاقی

نگاه بی تفاوتم،صدای سردم

من از سراب آسمونت،توبه کردم

آهای خزون داغ باغ بی بهاری

شبیه چهره ام شدم،کجایِ کاری؟

طنین موج و ساحلم،خبر نداری

می آمیزم با چشمانت از تو در تو بی تو هر حادثه را

می جوشاند در من شعری گاهی یادت در،فاصله ها

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت 128  

شنبه ۲۳ آبان۱۳۹۴ ساعت 12:46✖فــــرشتـــــــه ✖ |

پاییــــز

بیچاره پاییز دستش نمک ندارد
این همه باران به آدم ها میبخشد
اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند
خودمانیم
تقصیر خودش است ....
بلد نیست مثل بهار خودگیر باشد
تا شب عیدی زیرلفظی بگیردو با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد
سیاست تابستان را هم ندارد
که در ظاهر با آدمها گرم و صمیمی باشد
ولی از پشت خنجری سوزناک بزند.
بیچاره
بخت و اقبال زمستان هم نصیبش نشده که با تمام سردی و بی تفاوتیش این همه خواهان داشته باشد .
او پاییز است روراست و بخشنده...
ساده دل فکر میکنداگر تمام داشته هایش را زیر پای آدمها بریزد
روزی
جایی
لحظه ای از خوبیهایش یاد میکنند.
خبر ندارد آدم ها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمیگذارند.
عادت ادمها همین است .
یکی به این پاییز بگوید
آدمها یادشان میرود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای
دست در دست معشوقه ای دیگر پا بر روی برگهایت میگذارند و میگذرند
تنها یادگاری که برایت میماند..
صدای خش خش برگهای توبعد از رفتن آنهاست
تو میمانی با تنی عریان
تنها به رفتنشان نگاه میکنی..
خستگی عاشقی در تنت میماند.

 

 

یکشنبه ۲۹ شهریور۱۳۹۴ ساعت 19:41✖فــــرشتـــــــه ✖ |

حس خوبیه - شــــادمهر ❤

دوشنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۴ ساعت 13:7✖فــــرشتـــــــه ✖ |

عصر یخبندان

- شما چرا انقد سرخوشین ؟!!

- رازمونو بهش بگیم داداش!!

بیا جلو بیا

.

.

 چون ما خیلی خیلی گاگولیم

شنبه ۱۷ مرداد۱۳۹۴ ساعت 19:12✖فــــرشتـــــــه ✖ |

کرم داری...!!!

پنجشنبه ۳ بهمن۱۳۹۲ ساعت 17:24✖فــــرشتـــــــه ✖ |

لحظه هایی که دوستش ندارم...

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ
ﺷﻨﯿﺪﻡ ...
ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺎﺷﻪ، ﻣﻨﻢ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ ؟
ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ، ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻡ ....
ﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺎ ﺷﺪﻡ ...
ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪﻡ " ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﻪ "
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ ؟؟
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ؟؟
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻪ
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﭼﺸﺎﻡ
ﺑﺎﺭﻭﻧﯿﻪ
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ ...
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ !!!
ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻠﺨﻢ ﺭﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯﻡ ﺑﮕﯿﺮ ...
ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻮدکیم رو
ﺑﻬﻢ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ...


پنجشنبه ۱۲ دی۱۳۹۲ ساعت 9:51✖فــــرشتـــــــه ✖ |

سهراب سپهری

روی آن شیشه ی تب دار تو را ها کردم
اسم زیبای تو را با نفسم جا کردم
شیشه بدجور دلش ابری و بارانی شد
شیشه را یک شبه تبدیل به دریا کردم
با سر انگشت کشیدم به دلش عکس زیبای تو را
عکس زیبای تو را سیر تماشا کردم .


سه شنبه ۲۸ آبان۱۳۹۲ ساعت 21:28✖فــــرشتـــــــه ✖ |